117: 0452: BLA

ธุรกิจประกันชีวิตถือเป็นธุรกิจหนึ่งที่น่าลงทุนในระยะยาว เพราะการประกันชีวิตถือเป็นการออมรูปแบบหนึ่ง ลูกค้าของบริษัทประกันชีวิตจึงมักต้องอยู่กับบริษัทเป็นเวลานาน ทำให้บริษัทสามารถสร้างฐานให้มั่นคงขึ้นเรื่อยๆ ได้ ต่างกับธุรกิจประกันภัยซึ่งลูกค้ามัก Switch ไปมาได้ง่าย เนื่องจากมีการแข่งขันด้านราคาสูง ธุรกิจประกันชีวิตจึงมีแนวโน้มทำกำไรได้มากกว่าประกันภัย [premium level=”1″ teaser=”yes” message=”โปรดล็อกอินเพื่ออ่านบทความเต็ม หรือสมัครสมาชิกรายปี”]

ในแง่โอกาสในการเติบโตระยะยาวของอุตสาหกรรมประกันชีวิตก็มีสูงด้วย เพราะเมื่อคนมีรายได้มากขึ้น ก็จะเริ่มหันมาสนใจการทำประกันชีวิต ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งทำให้มีคนชั้นกลางเพิ่มมากขึ้น จึงมีช่องว่างเหลืออยู่มากทั้งในแง่ของจำนวนผู้ทำประกันชีวิต และอัตราการทำประกันชีวิตของประชากรที่ยังไม่อิ่มตัว ด้วยเหตุนี้ ที่ผ่านมา ตลาดประกันชีวิตในประเทศไทยจึงสามารถเติบโตได้มากกว่าจีดีพีของประเทศราวสองเท่าตัวทุกปี

ดังนั้นเมื่อพิจารณาทั้งในแง่ของการความสามารถในการทำกำไรและโอกาสในการเติบโตแล้ว ธุรกิจประกันชีวิตจึงเป็นธุรกิจของไทยที่น่าลงทุนในระยะยาว นอกจากนี้ข้อบังคับของทางการที่กำหนดให้บริษัทประกันชีวิตของไทย จะต้องแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนทุกบริษัทในไม่ช้านี้ ยังช่วยทำให้นักลงทุนในตลาดหุ้นไทย มีทางเลือกในการลงทุนในธุรกิจนี้ได้มากขึ้นในอนาคต

กรุงเทพประกันชีวิต หรือ BLA ถือเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียว จุดเด่นของ BLA คือ การเป็นพันธมิตรกับธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของไทย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ทำให้สามารถใช้สาขาของธนาคารพาณิชย์ เป็นช่องทางขายที่เข้าถึงลูกค้าจำนวนมากได้ ตามโมเดลธุรกิจแบบ “แบงก์เอสชัวรันส์” ซึ่งคู่แข่งที่ไม่มีตรงนี้จะเสียเปรียบมาก

ที่ผ่านมา  BLA เติบโตอย่างก้าวกระโดดได้ด้วยการขายผ่านแบงก์เอสชัวรันส์ ส่งผลให้เป็นบริษัทประกันชีวิตในกลุ่มที่กำลังมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นได้ทุกปี ซึ่งในช่วงปี  2010 บริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงขึ้นนอกเหนือจาก BLA ก็ได้แก่ เมืองไทยประกันชีวิตของกสิกร และนิวยอร์คไลฟ์ของไทยพาณิชย์ ซึ่งล้วนแต่อาศัยแบงก์เอสชัวรันส์ในการขยายธุรกิจทั้งสิ้น

ประกันชีวิตมีผลิตภัณฑ์มากมายหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้า แต่ทุกวันนี้ลูกค้ากว่าครึ่งของ BLA มักทำประกันชีวิตแบบออมทรัพย์มากที่สุด เพราะเป็นรูปแบบที่โดนใจลูกค้ามากกว่ารูปแบบอื่นๆ (ลูกค้ามักรู้สึกว่ารูปแบบนี้ไม่ได้เสียเงิน แต่เป็นการออมเงิน ที่จะได้เงินคืนพร้อมผลตอบแทนในอนาคต) รูปแบบรองลงมาก็คือ การทำประกันชีวิตกลุ่ม ซึ่งมีลูกค้าเป็นองค์กรธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการซื้อประกันให้พนักงานแบบเหมารวม เพื่อให้ได้ราคาที่ดีนั่นเอง ส่วนในอนาคต รูปแบบที่น่าจะมีการเติบโตที่ดีคือ ประกันชิีวิตแบบบำนาญ ตามแนวโน้มประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มแรงจูงใจด้านสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี ซึ่งทางการออกมาเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทำประกันแบบนี้ให้มากขึ้น

ส่วนในแง่ของช่องทางขายนั้น ในปี 2010 BLA ขายผ่านแบงก์เอสชัวรันส์เป็นหลักถึงกว่า 80% ในขณะที่การขายผ่านตัวแทนซึ่งเคยเป็นช่องทางหลักมาก่อน มีแนวโน้มลดลง อันเป็นผลมาจากการภาครัฐฯ ที่ผ่านคลายกฎเกณฑ์ให้กับแบงก์เอสชัวรันส์ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดการลักลั่นกับการขายผ่านตัวแทน ส่งผลให้ตัวแทนใหม่ที่เข้าระบบมีแนวโน้มลดลงทั้งระบบ ปัญหานี้นับว่าทำให้บริษัทประกันชีวิตที่มีช่องทางแบงก์เอสชัวรันส์ที่แข็งแกร่งอยู่แล้วได้เปรียบเป็นอย่างมาก

อนึ่ง นโยบายของภาครัฐฯ ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมนี้ค่อนข้างมาก ทั้งในแง่บวกและลบ เพราะอุตสาหกรรมนี้ถือเป็นอุตสาหกรรมควบคุม ผลกระทบในแง่บวกที่สำคัญก็ได้แก่ มาตรการลดหย่อนภาษีให้กับผู้ซื้อประกัน เพื่อกระตุ้นการออมภาคครัวเรือน ในขณะที่ ผลกระทบในแง่ลบก็ได้แก่การออกกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในการทำธุรกิจ ซึ่งทุกบริษัทจะต้องดิ้นรนปรับตัวอยู่เสมอ นักลงทุนจึงควรติดตามข่าวสารการออกมาตรการใหม่ๆ ของภาครัฐฯ ที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิตเป็นระยะๆ

กำไรของธุรกิจประกันชีวิตนอกจากจะขึ้นอยู่กับการมีเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้น และการควบคุมอัตราการเคลมและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจให้สอดคล้องกันแล้ว ยังขึ้นอยู่กับส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือ ผลตอบแทนที่เกิดจากการนำเบื้ยรับที่ได้ไปบริหารด้วย ถ้าบริษัทบริหารกองทุนได้ดีก็จะเกิดกำไรเพิ่มเติม แต่การแสวงหาผลตอบแทนของเงินกองทุนก็ต้องบาลานซ์กับความเสี่ยงด้วย เพื่อให้เกิดความมั่นคงของเงินกองทุนในระยะยาว เนื่องจากบริษัทยังคงมีภาระผูกพันกับลูกค้า ซึ่งโดยปกติ หน่วยงาน คปภ.ของทางราชการที่มีหน้าที่ควบคุมบริษัทประกัน จะกำหนดให้ทุกบริษัทต้องรักษามูลค่าเงินกองทุนไว้ไม่ให้ต่ำกว่าค่าค่าหนึ่ง เรียกว่า เงินสำรองประกันชีวิต ซึ่งคำนวณมาจากความน่าจะเป็นที่บริษัทจะต้องจ่ายเงินเคลมให้ลูกค้าในอนาคต

นโยบายการบริหารเงินกองทุนของ BLA เน้นหลักทรัพย์ที่ีมีความมั่นคงสูงเป็นหลักมากกว่าจะเน้นเรื่องของผลตอบแทน ในปี 2010 BLA ถือพันธบัตรรัฐบาล 66% ของกองทุนทั้งหมด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ไม่เน้นการลงทุนในตลาดหุ้น ซึ่งมีความผันผวนสูง หรือการในหลักทรัพย์ที่อยู่นอกตลาดหรือการปล่อยนำเงินกองทุนไปปล่อยสินเชื่อเพื่อหาผลตอบแทน ซึ่งแม้จะอยู่ในข่ายที่ คปภ.อนุญาตให้ทำได้ แต่ก็มีความเสี่ยงสูง และยังอาจทำให้เกิดปัญหาเรื่องความโปร่งใสได้ด้วย

ด้วยเหตุนี้ BLA จึงมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งมาก ในปี 2010 บริษัทมีความสามารถที่จะจ่ายเงินเคลมสูงกว่าที่คปภ.กำหนดไว้ถึงกว่า 8 เท่า โดยแลกกับผลตอบแทนของเงินกองทุนที่ดูไม่โดดเด่นมากนัก คืออยู่ที่ 5.76% เท่านั้น[End]

 

36 Replies to “117: 0452: BLA”

 1. ตอนนี้หุ้น BLA ร่วงเอา ๆ เลยครับ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

  พี่โจ้กครับ ถ้าเปรียบเทียบ BLA กับ MTI เมืองไทยประกันชีวิต พี่โจ้กคิดว่ายังไงบ้างครับ ขอบคุณครับ

 2. ดูให้ดีๆครับ MTI คิอ เมืองไทยประกันภัยนะครับ ไม่ใช่ประกันชีวิต

  เมืองไทยประกันชีวิตไม่ได้อยู่ในตลาดคับ

 3. BLA ร่วงไปรอบหนึ่งตอนปรับ duration ของลูกค้า

  แต่รอบนี้ superstock ร่วงหนักกันทุกตัว น่าจะเป็นช่วง correction ของพวก superstock เพราะที่ผ่านมา เกิดแฟชั่นที่ทุกคนซื้อ superstock กันแบบไม่ต้องสนใจราคา BLA ก็อาจเป็นหนึ่งในนั้น

 4. threl เข้ามา มีมุมมองยังไงบ้างครับเมื่อเทียบกับ bla

 5. ผมชอบ threl ในแง่ที่มันเป็นการประกันชีวิต โอกาสที่จะมีคนตายพร้อมๆ กันเยอะ ทำให้บริษัทต้องรับภาระหนักๆ มีน้อยกว่าการรับประกันภัยต่อของประกันภัยมาก

  แต่ threl ก็ต้องแข่งขันกับบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศเหมือนกัน เพราะบริษัทประกันชีวิตในไทย ไม่จำเป็นต้องประกันต่อกับบริษัทในไทยก็ได้ มีตัวเลือกให้ไปประกันต่อที่เมืองนอกได้มากมาย

  อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้คิดว่า threl น่าจะยังมีฐานให้โตได้เยอะอยู่ เนื่องจากยังโตจากฐานที่ไม่ใหญ่มาก ก็เลยคิดว่า น่าจะเป็นหุ้นเติบโตไปได้ช่วงหนึ่งครับ

 6. เราเปรียบเทียบหยาบๆแบบนี้ได้มั้ย ว่าBLA เหมือนปลายน้ำ THREL เหมือนต้นน้ำ

  แม้ว่า THREL จะมีฐานรายได้ที่เล็กกว่า แต่การที่เป็นต้นน้ำและมีขนาดเล็กกว่าบริษัทปลายน้ำ พี่ว่ามันแปลกๆมั้ยคับ

  เหมือนproduct ประกันชีวิตดีดีเช่น saving พวก bancasurance จะเก็บไว้เอง ส่วนแบบ credit life จะส่งต่อให้ re insurance

  Threl จะได้อะไรจากพฤติกรรมการลดหย่อนภาษีโดยออมเงินในประชีวิต บ้างไหมคับ

  1. เรียกว่าต้นน้ำได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ แต่เรียกว่าเป็นธุรกิจที่ถ้าหากบริษัทประกันชีวิตทั่วไปไปได้ดี ก็จะได้พลอยได้รับประโยชน์ไปด้วยทางอ้อม

   เวลาบริษัทประกันชีวิตได้ลูกค้ามาเยอะๆ เขาก็ต้องประกันต่ออีกทอดหนึ่งเพื่อกระจายความเสี่ยงอยู่แล้ว พวกประกันภัยต่อก็จะได้ business ในส่่วนนี้ไปนะครับ

   threl เล็ก เพราะว่า เขาไม่ใช่ตัวเลือกตัวเดียวของบริษัทประกันชีวิต แต่บริษัทประกันชีวิตสามารถประกันต่อกับบริษัทรับประกันต่อในต่างประเทศเอาก็ได้ มีทางเลือกเยอะครับ

 7. ถ้าบริษัทประกันจดทะเบียนเป็นมหาชน แต่ไม่เอาเข้าตลาดหุ้นได้มั้ยครับ

  1. ทำได้ครับ ใหญ่ๆ ก็เช่นเมืองไทยประกันชีวิต รวมถึงไทยพาณิชย์ประกันชีวิต(ในอีกไม่ช้า)

 8. ขอบคุณครับคุณ XO
  ผมสงสัยว่าแรงจูงใจที่จะให้บริษัทประกันชีวิตจะเข้าตลาดหลักทรัพย์คืออะไร หรือว่าตอนนี้อุตสาหกรรมไปได้ดี เลยยังไม่ต้องเข้าตลาด แล้วพออุตสาหกรรมเริ่มแข่งขันมากขึ้น มีความเสี่ยงมากขึ้นถึงจะเริ่มกระจายหุ้น(และความเสี่ยง)ให้รายย่อยครับ แล้วมันมีแรงจูงใจอื่นรึเปล่าครับ

 9. เท่าที่ทราบคือ คปภ มีข้อบังคับให้ประกันชีวิตทุกบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน (มีกำหนดเส้นตาย) หรือถ้าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทมหาชนอยู่แล้ว ก็คงจะผ่านเกณฑ์ ส่วนตัวไหนแปรสภาพแล้วจะเข้าตลาดได้หรือไม่ ก็ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถและความต้องการของแต่ละแห่ง

 10. กำลังจะสมัครตัวแทนประกันชีวิตพอดี ยังมาเจอ แบงอินชัวรันอีก สงสัยเจองานหินอีกแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.