146: [Brief] Market Updates

  • ผลการเลือกตั้งของกรีซสร้างความกังวลเกี่ยวกับแผนกู้วิกฤตของอียู ภายในสองวันมีเงินฝากไหลออกจากกรีซถึง 1.2 พันล้านยูโร
  • รัฐบาลกรีซเป็นหนี้ธนาคารกลางของยุโรป (ECB) ประมาณ 156 พันล้านยูโรผ่านเงินกู้และการซื้อพันธบัตรในตลาดรอง ในขณะที่ ธนาคารต่างๆ ในยุโรปถือพันธบัตรกรีซรวมกันประมาณ 55 พันล้านยูโร ยังไม่นับหนี้ต่างประเทศของภาคเอกชนกรีซอีกราวๆ 69 พันล้านยูโรด้วย
  • ดอกเบี้ยพันธบัตรระยะยาวของอิตาลีและสเปนพุ่งขึ้นสู่ระดับ 6% อีกครั้ง หลังจากที่วงเงิน 1 ล้านล้านยูโรที่ ECB เปิดให้ธนาคารในยุโรปกู้ยืมเพื่อเสริมสภาพคล่องได้หมดอายุลง ระดับดังกล่าวทำให้รัฐบาลของทั้งสองประเทศแก้ไขปัญหาหนี้ภาครัฐได้ยาก และประเมินว่าธนาคารสเปนยังต้องเพิ่มทุนอีกรวมกัน 30 พันล้านยูโร
  • เศรษฐกิจสหรัฐยังฟื้นตัวต่อเนื่อง ในเดือนเมษายน output ขยายตัว 5.2% และการว่างงานลดลงเหลือ 8.1% เฟดบอกว่ายังสามารถใช้ operation twist รอบใหม่ได้อีก แต่ยังไม่เห็นความจำเป็น
  • เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องหลังน้ำท่วม สภาพัฒน์ฯ ประเมินว่า GDP ไตรมาส 1/55 น่าจะขยายตัวเป็นเลขสองหลักเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเป็นบวกเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

Author: Narin Olankijanan

Dekisugi.net โรงเรียนนักลงทุนในตลาดหุ้นไทย เป็นบล็อกของ นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์ (“สุมาอี้”) ที่รวบรวมบทความเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยไว้ให้นักลงทุนได้อ่านฟรีมากกว่า 400 บทความ รายชื่อบทความทั้งหมดบทความในบล็อกนี้ยังถูกรวมเล่มไว้เป็นหนังสือชื่อ โรงเรียนนักลงทุนในตลาดหุ้นไทย เล่ม 1 และ เล่ม 2 อีกด้วย ซึ่งนักลงทุนสามารถสั่งซื้อได้ที่ ร้านหนังสือของผม อีกด้วย

One thought on “146: [Brief] Market Updates”

Leave a Reply to moneyplant Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.