238: ราคาน้ำมันก่อนภาษีที่สหรัฐฯ vs. ไทย

สหรัฐฯ

ราคาขายปลีกน้ำมันที่กรุงวอชิงตันดีซี ณ 21 มีค 56 อยู่ที่ $3.69 ต่อแกลลอน

ค่าเงินบาทอยู่ที่ 29.3 บาทต่อดอลล่าร์

หนึ่งแกลลอนเท่ากับ 3.79 ลิตร

เพราะฉะนั้น ราคาขายปลีกน้ำมันในสหรัฐเท่ากับ 3.69×29.3/3.79 = 28.52 บาทต่อลิตร

แต่กรุงวอชินตันดีซีเก็บภาษีน้ำมันที่อัตรา 23.5%

เท่ากับราคาน้ำมัน ก่อนบวกภาษี จึงเท่ากับ 28.52 x 100/123.52 = 23.09 บาทต่อลิตร

 

ประเทศไทย

ราคาน้ำมันขายปลีกที่ไทย ณ 22 มีค 56 น้ำมัน Gasohol 95  อยู่ที่ 39.53  บาทต่อลิตร

แต่เราเก็บภาษีและเงินสมทบเข้ากองทุนสำหรับ เบนซิน 95 ต่อลิตร ณ ดังกล่าว ที่อัตราดังนี้

  • ภาษีสรรพาสามิตน้ำมัน 6.93 บาทต่อลิตร
  • กองทุนน้ำมัน 4 บาทต่อลิตร
  • กองทุนพลังงาน 25 สต.ต่อลิตร
  • VAT ราคาขายส่ง 2.43 บาทต่อลิตร
  • VAT ค่าการตลาด 0.16 บาทต่อลิตร

รวมเป็นภาษีและเงินสมทบกองทุนทั้งหมด 6.93+4+.25+2.43+.16 = 13.77 บาทต่อลิตร

เท่ากับราคาน้ำมันเบนซิน 95 ก่อนบวกภาษีและเงินกองทุน ในไทยจึงเท่ากับ 39.53 – 13.77 =  25.76 บาทต่อลิตร

 

สรุปว่า ไทยแพงกว่าอยู่ 2.67 บาทต่อลิตร

(หมายเหตุ มีหลายท่านท้วงติงมาว่า สหรัฐ​ใช้น้ำมัน E10 อยู่แล้ว ผมจึงปรับการคำนวณใหม่ให้เป็นการเทียบกับ Gasohol 95 แทนที่จะเป็นเบนซิน 95)

14 Replies to “238: ราคาน้ำมันก่อนภาษีที่สหรัฐฯ vs. ไทย”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.