409: คุยกัน One Up : บทที่ 4-5

ในตอนนี้กล่าวถึงสิ่งที่เราควรสำรวจตัวเองก็จะเป็นนักลงทุนในหุ้น ซึ่งส่วนที่สำคัญมากคือ อุปนิสัย บุคลิก หรือทัศนคติ และกล่าวถึงเรื่องเล่าอย่างนิทานมายัน และ the cocktail party theory ด้วย 

Author: Narin Olankijanan

Dekisugi.net โรงเรียนนักลงทุนในตลาดหุ้นไทย เป็นบล็อกของ นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์ (“สุมาอี้”) ที่รวบรวมบทความเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยไว้ให้นักลงทุนได้อ่านฟรีมากกว่า 400 บทความ รายชื่อบทความทั้งหมดบทความในบล็อกนี้ยังถูกรวมเล่มไว้เป็นหนังสือชื่อ โรงเรียนนักลงทุนในตลาดหุ้นไทย เล่ม 1 และ เล่ม 2 อีกด้วย ซึ่งนักลงทุนสามารถสั่งซื้อได้ที่ ร้านหนังสือของผม อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.