งานวิจัยที่ไขรหัสการลงทุนของวอเรน บัฟเฟต – Buffett’s Alpha

พูดถึงงานวิจัยที่วิเคราะห์วิธีการลงทุนของ Berkshire Hathaway และพิสูจน์สมมติฐานต่างๆ ที่เคยมีผู้กล่าวไว้ว่าคือวิธีที่ทำให้วอเรน บัฟเฟต ประสบความสำเร็จในการลงทุน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.