262: John Paulson : ซื้อตามเซียน?

John Paulson โด่งดังเป็นพลุแตกในช่วงที่เกิดวิกฤตซับไพรม์ เพราะเขาคือ hedge fund manager ที่ซื้อสัญญาขายล่วงหน้า subprime mortgage เอาไว้ก่อนที่จะเกิดวิกฤตพอดี Continue reading “262: John Paulson : ซื้อตามเซียน?”

254: ปีเตอร์ลินซ์วิทยา ตอนที่ ๒

ลินซ์ กล่าวไว้ว่า ถ้าหากเขาทำให้นักลงทุนลงทุนเหมือนกับไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตลาดหุ้นได้ เขาจะถือว่า เขาประสบความสำเร็จในการสอนนักลงทุนคนนั้นแล้ว
Continue reading “254: ปีเตอร์ลินซ์วิทยา ตอนที่ ๒”

252: ปีเตอร์ลินช์วิทยา ตอนที่ ๑

ในบรรดากูรูหุ้นทั้งหมด คนที่ผมนำคำแนะนำมาใช้ในเชิงปฏิบัติมากที่สุดน่าจะเป็น ปีเตอร์ ลินซ์ เพราะเป็นคำแนะนำที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรม ไม่ขึ้นกับการตีความมากนัก ทำให้ปฏิบัติได้ง่าย ที่สำคัญ ผมพบว่า มันค่อนข้างจะตรงกับบุคลิกของผมด้วย ทำให้ผมมองเห็นความเป็นเหตุเป็นผลของมันได้ง่ายกว่าวิธีของกูรูคนอื่น
Continue reading “252: ปีเตอร์ลินช์วิทยา ตอนที่ ๑”