252: ปีเตอร์ลินช์วิทยา ตอนที่ ๑

ในบรรดากูรูหุ้นทั้งหมด คนที่ผมนำคำแนะนำมาใช้ในเชิงปฏิบัติมากที่สุดน่าจะเป็น ปีเตอร์ ลินซ์ เพราะเป็นคำแนะนำที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรม ไม่ขึ้นกับการตีความมากนัก ทำให้ปฏิบัติได้ง่าย ที่สำคัญ ผมพบว่า มันค่อนข้างจะตรงกับบุคลิกของผมด้วย ทำให้ผมมองเห็นความเป็นเหตุเป็นผลของมันได้ง่ายกว่าวิธีของกูรูคนอื่น
Continue reading “252: ปีเตอร์ลินช์วิทยา ตอนที่ ๑”