408: คุยกัน One Up : บทที่ 4-5

ในตอนนี้กล่าวถึงสิ่งที่เราควรสำรวจตัวเองก็จะเป็นนักลงทุนในหุ้น ซึ่งส่วนที่สำคัญมากคือ อุปนิสัย บุคลิก หรือทัศนคติ และกล่าวถึงเรื่องเล่าอย่างนิทานมายัน และ the cocktail party theory ด้วย 

406: คุยกัน One Up on Wall Street : บทที่ 1-3

ตอนนี้พูดถึงบทที่ 1-3 ของหนังสือ One Up on Wall Street ซึ่ง Peter Lynch พูดถึงทัศนคติที่สำคัญหลายอย่าง เกี่ยวกับตลาดหุ้น ที่นักลงทุนควรจะมี

คลิปนี้ผมจะเปิดให้ดูเป็นแบบสาธารณะนะครับ แต่หลังจากนี้จะสงวนไว้ฟังกันสำหรับสมาชิก Dekisugi.net เท่านั้น