339: ภาวะตลาด กับ ราคาหุ้นรายตัว

ต้องยอมรับว่า สภาพคล่องในตลาดเงิน นั้นมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นในตลาดสูงมาก

สมมติว่า หุ้นที่โตปีละ 5% ในภาวะปกติ อาจได้ พีอีที่ 7 เท่า หุ้นที่โตได้ปีละ 10% อาจได้พีอี 10 เท่า แต่ถ้าหาก Continue reading “339: ภาวะตลาด กับ ราคาหุ้นรายตัว”