378: Waiting List ของ 7thLTG

ปีที่แล้วมีเป้าหมายหลวมๆ ว่า อยากมีการสลับตัวหุ้นใน 7thLTG ให้เกิดการหมุนเวียนบ้าง ให้ได้ในอัตราราวๆ 1 ตัวต่อปี (ซึ่งจะเท่ากับว่าแต่ละตัวอยู่กับพอร์ตตัวละราวๆ 7 ปี) แต่หลังจากพิจารณาหุ้นใน Waiting List ที่มีอยู่แล้ว ยังไม่พบหุ้นที่น่าสนใจมากพอ ก็เลยเป็นอันว่า ปีนี้คงไม่ได้สลับสมาชิกใหม่นะครับ Continue reading “378: Waiting List ของ 7thLTG”