349: Sector Commentary : หุ้นดิจิตอลทีวี

นั่งนับดู หุ้นในตลาดหลักทรัพย์บ้านเรา ก็มีหุ้นที่เกี่ยวกับธุรกิจทีวีดิจิตอล เยอะมากเหมือนกัน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ระยะยาวยังเป็นที่สงสัยกันอยู่ว่า ธุรกิจนี้จะทำเงินได้แค่ไหน เพราะ Continue reading “349: Sector Commentary : หุ้นดิจิตอลทีวี”

236: เคเบิลทีวี

เคเบิลทีวี คือ ทีวีที่ส่งสัญญาณมาตามสายวิ่งเข้าถึงตัวบ้าน โดยเก็บค่าสมาชิกเป็นรายเดือน ปัจจุบันมีให้บริการอยู่ทั่วไปในกรุงเทพและตามจังหวัดใหญ่ๆ เช่น ชลบุรี อุบลราชธานี เชียงใหม่ เป็นต้น ในต่างจังหวัดจะดำเนินการโดยบริษัทขนาดเล็กๆ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ที่ต่าง Continue reading “236: เคเบิลทีวี”

228: ทีวีดาวเทียม

ข้อดีของทีวีดาวเทียมคือกระจายสัญญาณลงมาจากดาวเทียม ทำให้ไม่ต้องวางระบบโครงสร้างพื้นฐานบนพื้นดิน จึงเป็นการลงทุนต่ำกว่า และยังทำให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศได้ง่ายกว่าด้วย แต่อาจมีข้อเสียบ้างเรื่องสัญญาณขาดหายในช่วงที่ฝนตกหนัก ซึ่ง

Continue reading “228: ทีวีดาวเทียม”