คอร์สออนไลน์ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

“คอร์สการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน” ซึ่งผมเคยเปิดให้เรียนผ่านทาง Vimeo สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเรียน คราวนี้ผู้เรียนจะสามารถดูคลิปผ่านทาง Facebook Group เวลาใดก็ได้ที่สะดวก และไม่มีวันหมดอายุ มีทั้งหมด 8 ตอน ความยาวรวมกันกว่า 6 ชั่วโมง ราคา 500 บาท (ผู้สมัครต้องมีแอคเคาท์เฟสบุ้ก)

ตัวอย่างสไลด์

ท่านใดสนใจสามารถโอนเงินจำนวน 500 บาทเข้าบัญชีใดก็ได้ต่อไปนี้ ชื่อบัญชี นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์

SCB 0942169473 หรือ
KBANK 0472940082 หรือ
BBL 1620749901

แล้วแจ้งธนาคารที่โอน ยอดเงิน และวันที่โอน มาทาง narin@dekisugi.net แล้วผมจะทำการ add เข้า group พิเศษให้ครับ (ถ้าอีเมลที่ใช้สมัครเฟสบุ้กเป็นคนละอันกับเมลที่ใช้แจ้งการโอนเงินมา โปรดระบุอีเมลที่ใช้สมัครเฟสบุ้กมาด้วย เพราะจะใช้ในการ invite group ให้ครับ)

(จัดทำโดย เดคิซูกิดอทเน็ต เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3102002178139)