คอร์สออนไลน์

คอร์สออนไลน์ ที่จัดทำโดย Dekisugi.net มีทั้งหมด 3 คอร์ส ดังนี้

รูปแบบของคอร์สเป็นคลิปวิดีโอในกลุ่มเฟสบุ้ก สามารถสมัครเก็บไว้รับชมเมื่อไรก็ได้ ไม่มีวันหมดอายุ