ผลงานอีบุ้คของผม

เอาตัวรอดด้วยทฤษฎีเกม 


โอกาสและความน่าจะเป็น


เริ่มต้นธุรกิจส่วนตัว


เศรษฐศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร


โรงเรียนนักลงทุนในตลาดหุ้นไทย เล่มหนึ่ง


โรงเรียนนักลงทุนในตลาดหุ้นไทย เล่มสอง


วัดมูลค่าหุ้นด้วยตัวคุณเอง


85 ไอเดียการลงทุน


ตลาดหุ้นไทย the survival kit