คอร์สโรงเรียนนักลงทุนในตลาดหุ้นไทย 2021

(ยังอยู่ในระหว่างจัดทำ) 

นี่คือ คอร์สล่าสุด ที่เติมเต็มส่วนที่ยังขาดหายไปของคอร์สที่มาก่อนหน้า ให้กลายเป็นหลักสูตรสำหรับนักลงทุนที่สมบูรณ์

เกี่ยวกับ

คอร์สโรงเรียนนักลงทุน 2021 คือ คอร์สออนไลน์บนกลุ่มเฟสบุ้กที่ปรับปรุงเนื้อหาจากในหนังสือเก่าทุกเล่มเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วของ นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์ (สุมาอี้) ในส่วนที่ยังขาดไปจากในสองคอร์สที่มาก่อนหน้า ให้มีความทันสมัย และเหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อมของตลาดทุนในยุคปัจจุบันมากที่สุด ทำให้กระชับมากขึ้น และเป็นรูปแบบของวิดีโอ เพื่อความสะดวกในการรับชมมากกว่าเดิม เป็นการเติมเต็มคอร์สออนไลน์ทั้งหมดของโรงเรียนนักลงทุนแห่งนี้ให้สมบูรณ์

รูปแบบคอร์ส

เป็นวิดีโอในกลุ่มลับเฟสบุ้ก ซึ่งเมื่อสมัครเรียนแล้วจะสามารถเก็บไว้รับชมเมื่อไรก็ได้ที่สะดวก และตลอดไป ไม่มีวันหยุดอายุ (เพราะฉะนั้น ผู้สมัครจะต้องมีแอดเคาท์เฟสบุ้กใช้งาน)

เนื้อหา

Module #1 :เศรษฐศาสตร์มหภาค และฟันด์โฟลว์

EP.1 ฟันด์โฟลว์ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (32 นาที)

EP.2 จีดีพีและนโยบายการเงิน (21 นาที)

EP.3 วิกฤตเงินดอลล่าร์ ?(26 นาที)

Module #2 :  จิตวิทยาและกลยุทธ์การลงทุน

EP.1 บทเรียนแรกของจิตวิทยา (8.40)

EP.2 Overconfidence (22.52)

EP.3 Frame Biases (30.42)

EP.4 วางกลยุทธ์การลงทุน (16.51)

Module #3 :การวิเคราะห์งบการเงิน

EP.1 ภาพรวมงบการเงิน (10.27)

EP.2 งบดุล (33.47)

EP.3 งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด (33.58)

EP.4 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (21.24)

Module #4 : การวัดมูลค่าหุ้นด้วยตัวคุณเอง (DCF)

EP.1 ต้นทุนเงินทุน (14.12)

EP.2 ต้นทุนของผู้ถือหุ้น (20.00)

EP2.5 ต้นทุนเงินทุนของบริษัท (18.31)

EP 3 มูลค่าหุ้นปันผล (11.36)

EP 4 กระแสเงินสดอิสระ (18.40)

EP 5 วัดมูลค่าหุ้น แบบ DCF (หุ้น TOP)

            (to be continued)

Module #5: การวิเคราะห์เชิงคุณภาพหุ้นรายตัว

EP.1 – EP.10(to be added)

ค่าสมัคร

1000 บาท ใช้งานได้ตลอดชีพ

วิธีสมัคร

  1. โอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปิ่นเกล้า ชื่อบัญชี นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์ เลขบัญชี 0942169473
  2. เข้าไปยังกลุ่มโดยคลิกที่ลิงค์นี้ แล้วกดขอเข้าร่วมกลุ่ม
  3. แจ้งการโอนเงิน ได้ที Facebook Message m.me/dekisugibooks จากนั้นรอ 24 ชั่วโมง ท่านจะได้รับการเชิญเข้ากลุ่มเฟสบุ้ก
  4. หากผ่านไปแล้ว 24 ชั่วโมง ยังไม่ได้รับการเชิญเข้ากลุ่ม โปรดแจ้งปัญหาไปยัง narin@dekisugi.net