Skip to content

249: BIGC

บิ๊กซี มีแผนลงทุน 7-8 พันล้านบาท ในปี 2556 เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นการเปิดร้านขนาดใหญ่ 6 แห่ง ซูปเปอร์มาร์เก็ต 13 แห่ง ร้านสะดวกซื้อ 150 แห่ง และจัมโบ้สเตชั่น 3 สาขา รวมทั้งเพิ่มศูนย์กระจายสินค้าอีกสองแห่ง คือ กรุงเทพตอนเหนือ และตะวันออก (ของเดิมมี 4 แห่ง)

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้องเร่งขยายสาขามากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันการขยายสาขาเริ่มมีข้อจำกัดด้านกฎหมายมากขึ้นจากกฎหมายผังเมือง และการขออนุมัติผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม EIA

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *