Skip to content

280: ภาวะเหล็กล้นตลาดอาจแย่ลงอีก

นิตยสาร The Economist รายงานว่า ภาวะล้นตลาดในอุตสาหกรรมเหล็กของโลกที่ต่อเนื่องมานานหลายปี อาจจะยังไม่ดีขึ้นง่ายๆ เนื่องจากสาเหตุหลายประการ

เหตุผลที่สำคัญที่สุดคือ โรงงานเหล็กจำนวนมากที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่องในยุโรปไม่สามารถปิดตัวลงได้ เนื่องจากรัฐบาลของประเทศเหล่านี้ ไม่ต้องการให้มีการปลดคนงานในอุตสาหกรรมนี้ ทำให้อุปทานของโลกไม่สามารถลดลงตามกลไกตลาดได้

ในขณะที่การเติบโตของอุปสงค์เหล็กที่ส่วนใหญ่มาจากจีนนั้น ได้ก่อให้เกิดการเพิ่มกำลังการผลิตเหล็กในจีนอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา และถึงเวลานี้ก็ยังมีกำลังการผลิตใหม่ๆ อีกจำนวนมาก ที่จะรอเข้าสู่ระบบเมื่อโรงงานใหม่ๆ เหล่านั้นสร้างเสร็จ

1 thought on “280: ภาวะเหล็กล้นตลาดอาจแย่ลงอีก”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *