Skip to content

284: อัตราว่างงานในสหรัฐ ตั้งแต่ปี 2009 จนถึงปัจจุบัน

เป้าหมายของเฟดคือ ต่ำกว่า 6.5%

Tags:

3 thoughts on “284: อัตราว่างงานในสหรัฐ ตั้งแต่ปี 2009 จนถึงปัจจุบัน”

  1. ขอบคุณครับ

    ตัวเลขใกล้เป้าหมายมาเรื่อยๆแล้ว

    แล้วถ้าถึงแล้ว จะมีผลกระทบต่อนโยบายการเงิน การคลัง สภาพเศรษฐกิจอย่างไรบ้างครับ

  2. มิใช่ดังนั้นครับ
    ถ้าว่างงานต่ำกว่า 6.5% และ เงินเฟ้อสูงกว่า 2.5%
    fed จะขึ้นดอกเบี้ยครับ ตอนนี้มันเล่น ผ่อน 0% เลียนแบบบัตรเครดิตไทย มาหลายปีแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *