Skip to content

520: Utility ของ $Whale, $Kuji, $Prism

ปกติพวกเหรียญของ DeFi Platform ต่างๆ มักทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้นอกจาก ทำให้มีสิทธิ์ในการโหวตทิศทางของแพลตฟอร์ม ซึ่งเอาเข้าจริงๆ เป็นสิ่งที่มีมูลค่าน้อยมากๆ ธรรมดาก็ยังแทบไม่มีใครเข้าไปโหวตกันเลย แถมได้แค่โหวตทิศทางด้วยนะ ไม่ได้มีสิทธิ์ในตัวแฟลตฟอร์มใดๆ ทั้งสิ้นเลย ซึ่งก็แปลกมากที่เหรียญเหล่านี้ถูกเทรดกันที่ Market Cap สูงมากๆ น่าจะเกิดจากความ FOMO ล้วนๆ พอตลาดวาย เหรียญเหล่านี้ก็เลยดิ่งลงหนักมากๆ 80-90% กันเลยก็มี

แต่สำหรับแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่ DeFi ล่ะ เหรียญของแพลตฟอร์มเหล่านั้นทำอะไรอย่างอื่นได้รึเปล่า เรื่องนี้น่าสนใจอยู่ไม่น้อย ในโลกของ Terra มีหลายแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่ DeFi แต่ให้บริการการเงินในรูปแบบอื่นแทน น่าสนใจว่าเหรียญพวกนี้มี Utility อย่างอื่นนอกเหนือจากสิทธิในการโหวต โดยเฉพาะอย่างย่ิงสิทธิเหนือส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์ม ซึ่งนับว่าน่าสนใจมาก เพราะมันทำให้เหรียญเหล่านี้มีมูลค่าพื้นฐานทางการเงินที่จับต้องได้ขึ้นมา

ตัวอย่างเช่น $Whale  ที่ได้เคยพูดถึงไปแล้ว นอกจากจะมีสิทธิ์ในการโหวตทิศทางแล้ว เวลาที่แพลตฟอร์มมีรายได้จากค่าธรรมเนียมธุรกรรม ค่าธรรมเนียมเหล่านั้นจะถูกเก็บไว้เป็นกองกลาง (Treasury) ซึ่งผู้ถือเหรียญ $Whale มีสิทธิโหวตได้ว่าจะเอากองกลางนี้ไม่บริหารจัดการยังไง ให้งอกเงย แต่นี่ก็ยังไม่ได้หมายความว่าผู้ถือ $Whale เป็นเจ้าของเงินกองกลางนั้นอยู่ดี แต่อาจเป็นผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อมได้ ถ้าหาก $Whale มีราคาร่วงหล่นลงอย่างมากจนต่ำกว่ามูลค่าของ Treasury สามารถโหวตให้มีการเอาเงินใน Treasury ออกมาซื้อกลับ $Whale ในตลาด เพื่อพยุงราคา $Whale เท่ากับว่าการถือ $Whale ไม่ได้ทำให้เป็นเจ้าของกองทุนโดยตรง แต่มีกองทุนช่วยเป็นหลักประกันไว้ว่ามูลค่าของ $Whale จะไม่ตกลงต่ำกว่าค่าๆ หนึ่ง

ในกรณีของ $KUJI ผู้ถือเหรียญจะมีสิทธิในส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมเลย ไม่ใช่แค่พยุง โดยถ้าต้องการรับส่วนแบ่งจะต้องนำ $KUJI ไป stake เพื่อรับ $sKUJI ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่นำ $sKUJI มาแลกกลับ จะได้รับ $KUJI ที่เคย stake ไว้กลับไป พร้อมด้วย $bAssets ต่างๆ ที่แพลตฟอร์มได้รับเป็นค่าธรรมเนียมตลอดช่วงเวลาที่เรา stake ไว้ เสมือนเราร่วมเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มจริงๆ เพราะได้รับส่วนแบ่งกำไรที่เกิดขึ้นจากธุรกิจ

สำหรับ $Prism ก็ทำนองเดียวกัน ถ้าเราเอา $Prism ไป stake จะได้เป็น $xPrism กลับมาโดย $xPrism จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับ $Prism เพราะเวลาแพลตฟอร์มมีรายได้เป็นค่าธรรมเนียมมาก็จะนำไป swap เป็น $Prism แล้วเอามาเก็บไว้เข้ากองทุน โดยที่ผู้ถือ xPrism คือผู้มีสิทธิในกองทุนนั้น ซึ่งย่อมจะต้องมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะ Prism ในกองมีเยอะขึ้นทุกวันจากส่วนแบ่งรายได้ที่ได้รับมา (มากขึ้นเรื่อยๆ ในหน่วย Prism นะไม่ใช่ Dollars) ถ้านำ xPrism มา unstake ก็จะได้ Prism มากกว่าตอนที่เอามาฝาก (หรือจากขาย xPrism ในตลาดแทนก็ได้)

นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ทำให้เหรียญของแพลตฟอร์มมีค่า ไม่ใช่เพียงแค่สิทธิในการโหวต แล้วก็ดันราคากันขึ้นไปด้วยความ FOMO อย่างเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *