353: งบการเงิน SSC

ปีที่แล้ว SSC เลิกสัญญากับเป๊ปซี่และคาราบาวแดง เพราะค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายให้กับเจ้าของแบรนด์อยู่ในระดับที่ทำกำไรไม่ได้ และหันมาทำแบรนด์ เอส โคล่า เองโดยอาศัยจุดแข็งเรื่องระบบจัดจำหน่ายที่ตัวเองมีอยู่

การทำแบรนด์เอง Continue reading “353: งบการเงิน SSC”