Skip to content

Blog

466: กลับมาเขียนบล็อกการลงทุนอีกครั้ง

ไม่ได้เขียนบล็อกการลงทุนมานานมาก ตอนแรกก็ว่าจะเลิกเขียนไปแล้วล่ะ แต่ช่วงที่ผ่านมา ผมมีแนวคิดเรื่องการลงทุนใหม่ๆ หลายอย่าง ก็เลยคิดว่าอยากจะกลับมาเขียนบล็อกการลงทุนอีกครั้ง เพื่อบันทึกพวกมันเก็บไว้ การกลับมาครั้งนี้จะเป็นเพียงแค่การเขียนบันทึกในฐานะของนักลงทุนคนหนึ่ง ที่แชร์ประสบการณ์การลงทุนส่วนตัวเท่านั้น เป็นวิธีการลงทุนแบบส่วนตัวจริงๆ ไม่ใช่บล็อกเผยแพร่ความรู้ด้านการลงทุนทั่วไปเหมือนเช่นที่ผ่านมา ไม่รู้ว่าจะอัพเดทบ่อยแค่ไหน แต่จะพยายาม แล้วพบกันครับ