Skip to content

ก้นบุหรี่

142: [Chart] สถานะล่าสุดของพอร์ตก้นบุหรี่

เอาสถานะของพอร์ตก้นบุหรี่ที่ได้ลองทำไว้เพื่อทดสอบกลยุทธ์ contrarian เมื่อสิ้นปีที่แล้วมาให้ดูสถานะล่าสุดกันครับ น่าตกใจเหมือนกันที่การเลือกซื้อแต่หุ้นที่มีบทวิเคราะห์บอกให้ขายกลับได้ผลตอบแทนที่เป็นบวกแทบทุกตัว ก็รอดูกันต่อไปครับ เราจะสรุปผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เพราะเป็นวันที่ถือต่อครบหนึ่งปี ตามที่กำหนดไว้ในกลยุทธ์การลงทุนครับ บทความที่เกี่ยวข้อง: พอร์ตก้นบุหรี่ในแบบของผมเอง ติดตามความเคลื่อนไหวของพอร์ตก้นบุหรี่เป็นระยะๆ ได้ที่ : ความเคลื่อนไหวของพอร์ต