Skip to content

ดำเนินงาน

156: การมองอนาคตของธุรกิจ

การมองอนาคตของธุรกิจเป็น การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นเรื่องที่หาตำราอ่านกันได้ยาก นักลงทุนมักต้องอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่สะสมกันเอาเอง

ตั้งแต่วันแรกที่ผมเริ่มต้นลงทุนจนถึงปัจจุบัน ผมก็ได้บทเรียนหลายอย่างเกี่ยวกับวิธีการมองอนาคตของธุรกิจเหมือนกัน เลยอยากบันทึกรวบรวมไว้เป็นเคล็ดลับของการมองหุ้นเท่าที่จะสามารถเขียนเป็นอธิบายเป็นตัวอักษรได้ เผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านนักลงทุนในการมองหุ้นไม่มากก็น้อยครับ Read More »156: การมองอนาคตของธุรกิจ