Skip to content

ตลาดหุ้น

150: [Chart] กำไรของบริษัทจดทะเบียน

ตั้งแต่เกิดวิกฤตซับไพรม์ในปี 2551 เป็นต้นมา กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม (SET+MAI) เพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2552 ซึ่งธุรกิจเริ่มฟื้นตัว นี่แสดงให้เห็นถึงวัฏจักรของเศรษฐกิจไทยที่เป็นขาขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตราการเพิ่มขึ้นนั้นต่ำลงทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2554 เพิ่มขึ้นน้อยมาก แต่ก็ยังถือได้ว่า เศรษฐกิจไทยยังเป็นขาขึ้นอยู่ ถ้าตัดผลกระทบของน้ำท่วมออกไป ปี 2555 นี้ ต้องมาลุ้นกันว่า บริษัทจดทะเบียนจะยังคงรักษาการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิได้อีกหรือไม่ (ซึ่งตลาดคาดว่าควรจะได้ เพราะอย่างน้อยก็มีเรื่องของการลดภาษีเป็นตัวช่วยอยู่แล้ว) และอัตราเร่งจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงแค่ไหน เพราะนั้นจะแสดงให้เห็นว่าวัฏจักรของเศรษฐกิจไทยจะยังเป็นขาขึ้นต่อไปได้อีกนานเท่าไรด้วย

137: 0467: การเติบโตที่แท้จริงของบาง บจ.

การประมาณอัตราการเติบโตที่แท้จริงของธุรกิจในระยะยาวนั้น เราควรดูจากด้านของรายได้มากกว่ากำไร (Top line growth vs. Bottom line growth) เพราะยิ่งตัวเลขอยู่บรรทัดล่างๆ ของงบกำไรขาดทุนมากเท่าไร ก็จะยิ่งถูกกระทบด้วยปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของตัวธุรกิจมากเท่านั้น (non-recuring items, gains from asset sales, choice of depreciation methods เป็นต้น ) จนแทบไม่เหลือภาพของการเติบโตที่แท้จริงให้เรามองออกเลย Read More »137: 0467: การเติบโตที่แท้จริงของบาง บจ.

0461: M&A Puzzle ( Cash vs. Stock Deal)

สมมติว่า A เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งไม่มีหนี้สินและมีเงินสดส่วนเกินสะสมอยู่มากถึง 500 ล้านบาท มีกำไรสุทธิปีละ 100 ล้านบาท ตลาดตีมูลค่าของบริษัท A ตามกำไรสุทธิ โดยให้มูลค่าเท่ากับ 10 เท่าของกำไร หรือมี Market Cap เท่ากับ 1, 000 ล้านบาท Read More »0461: M&A Puzzle ( Cash vs. Stock Deal)

134: 0450: กลยุทธ์หุ้น

เมื่อเดือนที่แล้ว ผมไปเป็นวิทยากรที่ห้องสมุดมารวย ชั้นล่างของอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นมาครับ ที่นี่มีการจัดสัมมนาอย่างสม่ำเสมอและส่วนใหญ่ก็เป็นงานที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าฟังได้ฟรีด้วย ใครที่สนใจเรื่องการออมและการลงทุนน่าจะหาโอกาสไปเพิ่มพูนความรู้กันนะครับ Read More »134: 0450: กลยุทธ์หุ้น

133: 0442: VW-Porche Short Squeeze

ช่วงปี 2005 Volkswagen (VW) ผู้ผลิตรถยนต์ชื้อดัง มีฐานะทางการเงินที่ค่อนข้างแย่ จากผลประกอบการที่ไม่ดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการเก็งกันว่า VW อาจถูกซื้อกิจการโดยบริษัทรถยนต์อื่น ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นเยอะมากในอุตสาหกรรมรถยนต์ในช่วงเวลานั้น Read More »133: 0442: VW-Porche Short Squeeze

129: 0444: หุ้นธนาคาร

ตั้งแต่จำความได้เหมือนผมจะไม่เคยเขียนถึงหุ้นธนาคารพาณิชย์เลย โดยส่วนตัวไม่ค่อยได้ลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ เพราะมีความเชื่อว่าสมัยนี้วิกฤตเกิดบ่อย เวลามีวิกฤตทีไรสถาบันการเงินมักโดนก่อนเสมอ เลยไม่ค่อยอยากคิดอะไรยาวๆ กับหุ้นกลุ่มนี้นัก Read More »129: 0444: หุ้นธนาคาร