Skip to content

ปกิณกะ

120: 0451: ชมรมนักลงทุน

หลายปีที่ผมอยู่ในตลาดหุ้น สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นคนพยายามทำให้เกิดอยู่ตลอดเวลา แต่ยังไม่เห็นใครทำได้สำเร็จแบบยั่งยืนสักที คือ ชมรมนักลงทุน ครับ

Read More »120: 0451: ชมรมนักลงทุน