Skip to content

โรงแรม

145: 0476: รวม Key Value Driver

เคยรับปากท่านนักลงทุนไว้นะครับว่า จะทำสรุปสั้นๆ เกี่ยวกับ Key Value Driver ของแต่ละธุรกิจเอาไว้เป็นแนวทางเวลามองหุ้นนะครับ

กลุ่มแรกที่ผมนึกถึงก่อนเลย เวลานึกถึงคำว่า Key Value Driver คือ ธุรกิจคอมโมฯ​ ครับ หุ้นกลุ่มนี้มี KVD ที่ชัดเจนมาก ได้แก่ ราคาขายของผลิตภัณฑ์ในตลาดโลก Read More »145: 0476: รวม Key Value Driver