Skip to content

CPF

202: แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและปุศสัตว์ โดย FAO

FAO ไม่ได้มองราคาสินค้าเกษตรในช่วงห้าปีต่อจากนี้ในเชิงบวกเท่าไรนัก เนื่องจากเศรษฐกิจโลกไม่ได้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทำให้อุปทานยังโตทันอุปสงค์ได้สบายๆ ไปอีกพักใหญ่ ในบรรดาพืชผลที่เกี่ยวกับหุ้นไทยนั้น น้ำตาลดูดีหน่อย ที่เหลือดูไม่ค่อยดี เพราะจะทรงหรืออาจถึงขั้นทรุด รวมทั้งข้าวด้วย ส่วนราคาปุศสัตว์นั้น แม้ FAO จะประเมินว่าความต้องการเป็ดไก่ (Poultry) จะเติบโตได้ดีกว่าเพิื่อนเพราะคนอินเดียและจีน แต่ในแง่ของราคา เป็ดไก่กลับมีภาพระยะกลางที่แย่ที่สุด เพราะเป็ดไก่นั้นขยายกำลังการผลิตง่ายกว่าเพื่อน FAO มองว่าราคาเป็ดไก่จะยังไม่กลับมาในอีกหลายปีข้างหน้า ซึ่งต่างกับมุมมองของนักวิเคราะห์ที่บอกว่าจะกลับมาได้เร็วๆ นี้ ส่วนหมูนั้น FAO เห็นด้วยว่าน่าจะกลับมาได้เร็ว