Skip to content

GRAMMY

228: ทีวีดาวเทียม

ข้อดีของทีวีดาวเทียมคือกระจายสัญญาณลงมาจากดาวเทียม ทำให้ไม่ต้องวางระบบโครงสร้างพื้นฐานบนพื้นดิน จึงเป็นการลงทุนต่ำกว่า และยังทำให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศได้ง่ายกว่าด้วย แต่อาจมีข้อเสียบ้างเรื่องสัญญาณขาดหายในช่วงที่ฝนตกหนัก ซึ่ง

Read More »228: ทีวีดาวเทียม

227: ทีวีดิจิตอล

นั่งทำสรุปเรื่อง ทีวีดิจิตอล ทีวีดาวเทียม และเคเบิลทีวี เลยนำมาฝากกัน ขอออกตัวก่อนว่า ทีวีเป็นเรื่องที่ผมไม่ค่อยถนัดนะครับ ผมทำสรุปในฐานะนักลงทุนที่นั่งทำการบ้านเองคนหนึ่งเท่านั้น  หากเห็นต่างจากผมอย่างไร ก็แชร์กันได้ ขอเริ่มต้นจากทีวีดิจิตอลก่อน

Read More »227: ทีวีดิจิตอล