255: เพิ่ม Wealth ด้วยนวัตกรรมการเงิน

โดยปกติ เจ้าของธุรกิจสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของตัวเองได้โดยอาศัยกิจกรรมทางการเงิน เข้ามาช่วย

ตัวอย่างแรกสุดคือ Continue reading “255: เพิ่ม Wealth ด้วยนวัตกรรมการเงิน”