119: 0454: Growth Investing Clarified

Growth Investing ก็เหมือนแนวการลงทุนอื่นอีกหลายแนว ที่มีนิยามที่ค่อนข้างหลากหลาย บ่อยครั้งก็ทำให้เกิดการสับสนและเข้าใจผิดในหมู่นักลงทุนด้วย บทความนี้จึงพยายามแยกแยะ และพูดถึงความหมายของคำคำนี้ เมื่อถูกนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ นะครับ Continue reading “119: 0454: Growth Investing Clarified”