Skip to content

p/e

166: โหงวเฮ้งหุ้นเติบโต

การมองหาหุ้นเติบโตนั้นเป็นการมองไปข้างหน้า จึงเป็นการมองเชิงคุณภาพ ทำให้ไม่สามารถตั้งเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัวออกมาได้ แต่ถ้าจะพยายามสร้างเป็นกฎเกณฑ์ที่ง่ายๆ ขึ้นมา เพื่อช่วยให้มองหาหุ้นเติบโตเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ต่อไปนี้คือคุณลักษณะหรือ “โหวงเฮ้ง” ของหุ้นที่อาจจะเข้าข่ายเป็นเป้าหมายของนักลงทุนได้ครับ
Read More »166: โหงวเฮ้งหุ้นเติบโต