Skip to content

private

124: 0438: พอร์ตก้นบุหรี่ในแบบของผมเอง

เบนจามิน แกรม ผู้ให้กำเนิด แนวการลงทุนแบบก้นบุหรี่ (Cigar Butt Strategy) มีแนวคิดว่า ถ้าเราเลือกซื้อแต่หุ้นที่ราคาถูกมากๆ ไว้ในพอร์ตเท่านั้น เราก็ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัวธุรกิจของหุ้นเหล่านั้นเลยก็ได้ เพราะราคาที่ต่ำมากช่วยทำให้ความเสี่ยงต่่ำอยู่แล้ว Downside จึงต่ำ ถ้าหุ้นกลับตัวขึ้นมาได้ เราก็ได้แต่กำไร รวมๆ แล้ว วิธีนี้น่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุนได้ Read More »124: 0438: พอร์ตก้นบุหรี่ในแบบของผมเอง