Skip to content

PTT

295: ราคาก๊าซหุงต้มของไทย

ราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ของไทย ปัจจุบันแยกออกเป็น 4 ภาคส่วน แต่ละภาคส่วนใช้ราคาขายต่างกัน

  1. ภาคอุตสาหกรรม
  2. ภาคปิโตรเคมี
  3. ภาคขนส่ง
  4. ภาคครัวเรือน

ราคาขายของภาคอุตสาหกรรม ถูกปรับขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว เวลานี้อยู่ที่ประมาณ Read More »295: ราคาก๊าซหุงต้มของไทย