Skip to content

TUF

202: แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและปุศสัตว์ โดย FAO

FAO ไม่ได้มองราคาสินค้าเกษตรในช่วงห้าปีต่อจากนี้ในเชิงบวกเท่าไรนัก เนื่องจากเศรษฐกิจโลกไม่ได้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทำให้อุปทานยังโตทันอุปสงค์ได้สบายๆ ไปอีกพักใหญ่ ในบรรดาพืชผลที่เกี่ยวกับหุ้นไทยนั้น น้ำตาลดูดีหน่อย ที่เหลือดูไม่ค่อยดี เพราะจะทรงหรืออาจถึงขั้นทรุด รวมทั้งข้าวด้วย ส่วนราคาปุศสัตว์นั้น แม้ FAO จะประเมินว่าความต้องการเป็ดไก่ (Poultry) จะเติบโตได้ดีกว่าเพิื่อนเพราะคนอินเดียและจีน แต่ในแง่ของราคา เป็ดไก่กลับมีภาพระยะกลางที่แย่ที่สุด เพราะเป็ดไก่นั้นขยายกำลังการผลิตง่ายกว่าเพื่อน FAO มองว่าราคาเป็ดไก่จะยังไม่กลับมาในอีกหลายปีข้างหน้า ซึ่งต่างกับมุมมองของนักวิเคราะห์ที่บอกว่าจะกลับมาได้เร็วๆ นี้ ส่วนหมูนั้น FAO เห็นด้วยว่าน่าจะกลับมาได้เร็ว

143: 0475: Tunneling and Propping

เป้าหมายอย่างหนึ่งของการพัฒนาตลาดทุน คือ การทำให้บริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นของมหาชน มุ่งไปสู่จุดที่ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งในตลาดสามารถควบคุมราคาหุ้นได้

การกำกับดูแลที่ีมีประสิทธิภาพมีส่วนช่วยทำให้ตลาดไปถึงจุดนั้นได้ แต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมด เหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ไปถึงจุดนั้นได้คือ การที่มีนักลงทุนสถาบันเช่น กองทุนรวมต่างๆ เข้ามาช่วยเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทกันมากขึ้นด้วย ทำไมจึงเป็นอย่างนั้น? Read More »143: 0475: Tunneling and Propping