เกี่ยวกับ

เกี่ยวกับ

นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์ 

เป็นผู้เขียนหนังสือด้านเศรษฐศาสตร์และการลงทุนมากมาย และยังเป็นที่รู้จักในหมู่นักลงทุนในนามปากกา “สุมาอี้” อีกด้วย

นรินทร์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก University of Maryland, College Park เคยทำงานเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวรรณ จำกัด

ปัจจุบัน นรินทร์ ยังคงมีผลงานใหม่ๆ ในรูปแบบของคอร์สการลงทุนออนไลน์