342: Stock Commentary : INTUCH

INTUCH มีลักษณะเป็นหุ้น Holding Company แต่ ณ เวลานี้ แทบจะเรียกได้ว่า ผลประกอบการทั้งหมดของบริษัทมาจากบริษัทลูกตัวเดียวคือ ADVANC ซึ่ง INTUCH ถือหุ้นอยู่ 40% ส่วน THCOM ซึ่งเป็นบริษัทลูกอีกตัวของ INTUCH นั้น Continue reading “342: Stock Commentary : INTUCH”

227: ทีวีดิจิตอล

นั่งทำสรุปเรื่อง ทีวีดิจิตอล ทีวีดาวเทียม และเคเบิลทีวี เลยนำมาฝากกัน ขอออกตัวก่อนว่า ทีวีเป็นเรื่องที่ผมไม่ค่อยถนัดนะครับ ผมทำสรุปในฐานะนักลงทุนที่นั่งทำการบ้านเองคนหนึ่งเท่านั้น  หากเห็นต่างจากผมอย่างไร ก็แชร์กันได้ ขอเริ่มต้นจากทีวีดิจิตอลก่อน

Continue reading “227: ทีวีดิจิตอล”