พอร์ตทดลอง IDX Fund

วัตถุประสงค์
เป็นพอร์ตสาธิตทางเลือกสำหรับคนที่มีเงินก้อนที่จะลงทุนทั้งจำนวนในทันที และไม่ต้องการปวดหุ้นเรื่องการคัดหุ้น
นโยบายลงทุน
ลงทุนในกองทุนรวมดัชนี SET50 โดยให้มีนำ้หนักลงทุนในหุ้นทุน 50-70% ของพอร์ต ส่วนที่เหลือลงทุนในกองทุน MMF เปรียบเสมือนเงินสด เงินทุนเริ่มต้น 1 ล้านบาท กองทุนเริ่มต้นเมื่อ 25/3/2014
การปรับพอร์ต
ปรับพอร์ตปีละหน โดยสามารถเลือกปรับได้ตามใจชอบ แต่เมื่อปรับแล้ว หุ้นจะต้องมีอยู่ระหว่าง 50% ถึง 70% ของพอร์ต
ผลการดำเนินงานล่าสุด ณ 13 กันยายน 2561 (ทุนตั้งต้น 1,000,000 บาท, SCBSET คือกองหุ้น, SCBTMF คือกองเงินสด)

12 Replies to “พอร์ตทดลอง IDX Fund”

  1. เกี่ยวกับพอร์ตทดลอง idx นี้ ถึงแม้ว่าจะมีกำไร แต่ที่ผ่านมาทำให้ผมได้มองเห็นข้อเสียหลายประการของการลงทุนแบบนี้ เช่น

    1.การถือเงินสดไว้จำนวนมาก ก่อให้เกิดค่าเสียโอกาสมหาศาล
    2.การออกแบบให้มีรูมให้ตัดสินใจเองได้ระดับหนึ่ง มันเหมือนเป็นอาการที่ยังติดนิสัย active investing ของผมอยู่

    ถ้าย้อนกลับไปได้ก็คงไม่ออกแบบวิธีการลงทุนให้เป็นแบบนี้ แต่คงจะใช้อัตราส่วนหุ้นต่อเงินสดที่คงที่โดยขึ้นอยู่กับอายุของผู้ลงทุนอย่างเดียว ไม่ต้องสนใจว่าหุ้นถูกหรือแพง (ไม่ต้องพยายามจะเก็งกำไร) มากกว่า และสัดส่วนของหุ้นน่าจะสูงกว่านี้เช่น เกิน 80% ขึ้นไป เพราะการลงทุนนานมากๆ ยิ่งถือหุ้นเยอะยิ่งดี

    ผมกำลังพิจารณาว่าอาจจะหยุดสาธิตพอร์ตนี้ เพราะผมได้ตกผลึกในช่วงที่ผ่านมาแล้วว่า การลงทุนแบบนี้มีข้อเสียเยอะ ไม่ใช่แนวทางที่ผมอยากจะโปรโมตในปัจจุบัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.