Skip to content

ldc

394: ลองไปใช้บริการ LDC Dental

LDC Dental มาเปิดสาขาใหม่แถวบ้าน ก็เลยถือโอกาสไปลองใช้บริการดู เป็นการทำการบ้านนักลงทุนไปในตัว สนนราคาถือว่ามาตรฐานทั่วไป เช่น ถอนฟัน 900-1, 200 อุดฟัน 900 เป็นต้น (แต่ที่ผมทำประจำอยู่ถูกกว่านี้นิดหน่อย) จุดที่แตกต่างจากเจ้าอื่น ผมยังมองไม่เห็นชัดเจนนัก เช่น มีให้ดูห้องฆ่าเชื้อเครื่องมือ น้ำบ้วนปากผสมน้ำยาบ้วนปากมาด้วย ฯลฯ แต่ก็ไม่อาจถือว่าเป็นจุดเด่นที่มีนัยสำคัญได้ คิดว่า แวยูของบริษัทคงอยู่ที่ฝั่งทันตแพทย์มากกว่า คือ ช่วยให้ทันตแพทย์ได้ทำฟันอย่างเดียว โดยไม่ต้องจัดการเรื่องธุรกิจ ส่วนในแง่ของคนไข้นั้น ไม่ได้ต่างจากร้านทำฟันทั่วๆ ไป คิดว่าเป็นธุรกิจที่น่าจะไปได้ แต่คงไม่ถึงกับมีจุดโดดเด่น