Skip to content

ROBIN

347: Stock Commentary : ROBINS

ROBINS ดูเป็นหุ้นเติบโตที่น่าสนใจ เนื่องจากมีแผนการขยายสาขาปีละ 5 สาขาไปเรื่อยๆ อีกทั้ง ROBINS ยังมีฐานสำคัญในต่างจังหวัด ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีโอกาสเติบโตสูงในอนาคตด้วย

ธุรกิจของ ROBINS นั้นต่างจาก Read More »347: Stock Commentary : ROBINS