Skip to content

SYMC

349: Sector Commentary : หุ้นดิจิตอลทีวี

นั่งนับดู หุ้นในตลาดหลักทรัพย์บ้านเรา ก็มีหุ้นที่เกี่ยวกับธุรกิจทีวีดิจิตอล เยอะมากเหมือนกัน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ระยะยาวยังเป็นที่สงสัยกันอยู่ว่า ธุรกิจนี้จะทำเงินได้แค่ไหน เพราะ Read More »349: Sector Commentary : หุ้นดิจิตอลทีวี

236: เคเบิลทีวี

เคเบิลทีวี คือ ทีวีที่ส่งสัญญาณมาตามสายวิ่งเข้าถึงตัวบ้าน โดยเก็บค่าสมาชิกเป็นรายเดือน ปัจจุบันมีให้บริการอยู่ทั่วไปในกรุงเทพและตามจังหวัดใหญ่ๆ เช่น ชลบุรี อุบลราชธานี เชียงใหม่ เป็นต้น ในต่างจังหวัดจะดำเนินการโดยบริษัทขนาดเล็กๆ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ที่ต่าง Read More »236: เคเบิลทีวี