136: 0372: Management Watchdog 2011 (Result)

มาแล้วครับ ผลงานของปี  2011 อย่างเป็นทางการ (ตามตัวไหนกันอยู่ ช่วยตรวจทานให้ผมด้วย เผื่อผมเบลอคิดเลขผิดไป)

ปี 2011 อาจจะไม่ใช่ปีที่ดีเท่าไรสำหรับการ Watchdog เพราะเกิดมหาอุทกภัย ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยที่หลายบริษัทที่อยู่ใน sector ที่เรามองเห็นจากภายนอกได้ว่าได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนย่อมสามารถอ้างได้ว่าเป็นความเสี่ยงที่เกิดจะคาดการณ์ล่วงหน้าได้  แต่เราจะเก็บสถิติต่อไปเรื่อยๆ ทุกปีครับ Continue reading “136: 0372: Management Watchdog 2011 (Result)”