Skip to content

ไอเดียการลงทุน EP.1 – Active Fund มักพลิกเอาชนะ Passive ได้ในช่วงตลาดขาลง

ลองมองหาไอเดียการลงทุนจากงานวิจัยที่บอกว่า Active Fund มักพลิกชนะ Passive ได้ในช่วงที่ตลาดเป็นขาลง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *