งานวิจัยที่ไขรหัสการลงทุนของวอเรน บัฟเฟต – Buffett’s Alpha

พูดถึงงานวิจัยที่วิเคราะห์วิธีการลงทุนของ Berkshire Hathaway และพิสูจน์สมมติฐานต่างๆ ที่เคยมีผู้กล่าวไว้ว่าคือวิธีที่ทำให้วอเรน บัฟเฟต ประสบความสำเร็จในการลงทุน

https://youtu.be/PquNZBAUDkk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *