424: Market Commentary Jan 2016

Author: Narin Olankijanan

Dekisugi.net โรงเรียนนักลงทุนในตลาดหุ้นไทย เป็นบล็อกของ นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์ (“สุมาอี้”) ที่รวบรวมบทความเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยไว้ให้นักลงทุนได้อ่านฟรีมากกว่า 400 บทความ รายชื่อบทความทั้งหมดบทความในบล็อกนี้ยังถูกรวมเล่มไว้เป็นหนังสือชื่อ โรงเรียนนักลงทุนในตลาดหุ้นไทย เล่ม 1 และ เล่ม 2 อีกด้วย ซึ่งนักลงทุนสามารถสั่งซื้อได้ที่ ร้านหนังสือของผม อีกด้วย

10 thoughts on “424: Market Commentary Jan 2016”

  1. การที่ PS เปลี่ยนนโยบายปันผลมากขึ้นกว่าเดิม
    คิดว่า PS มองเห็นโอกาสทำให้ราคาหุ้นเติบโตด้วยgrowth ยากขึ้น เลยเปลี่ยนมาเป็น dividend stock แทน พี่โจ๊กมีมุมมองเรื่องนี้อย่างไรคับ

    1. ก็เป็นไปได้ครับ บริษัทใหญ่ขึ้นมาก แต่ตลาดประเทศไทยไม่ได้โตขึ้นเท่าไร ช่วงนี้ ถ้าคืนเงินให้ผู้ถือหุ้นก็ดีเหมือนกัน

      (แต่ก็เห็นข่าวแว่วๆ ว่า PS จะทำเมืองแถวแจ้งวัฒนะเป็นโครงการที่ใหญ่มาก)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.