5 Replies to “0218: ย้อนอดีตภาพงาน 1001ii (25 Jul 09)”

  1. นอกจากเรื่องหุ้น การลงทุน จะมี เสวนา เรื่อง เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ กลยุทธ์ บ้างมั้ย เอย เห็นเก่งตั้งหลายหมวด อ่ะครับ

  2. อยากให้มีจัดอีกครับ ครั้งที่แล้ว จองไม่ทัน ได้แต่โหลดไฟล์เสียงมาฟัง

    ได้แนวคิดดีคับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *