Skip to content

457: ถาม-ตอบ เรื่องการลงทุน EP.1

อยากที่ได้โพสต์ไว้ในเฟซบุ้กเพจนะครับ ใครมีคำถามเกี่ยวกับการลงทุนสามารถส่งคำถามมาทางอินบ็อกซ์ได้ตลอดเวลา บัดนี้รวมคำถามได้จำนวนหนึ่งแล้ว เลยทำออกมาเป็นตอนแรก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *