ปัญญาประดิษฐ์ และอาชีพในอนาคต

https://youtu.be/jLE9G71jCTU

รวบรวมประเด็นที่น่าสนใจและควรรู้เกี่ยวกับอนาคตของปัญญาประดิษฐ์ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับอาชีพของมนุษย์ในยุคต่อไป

One Reply to “ปัญญาประดิษฐ์ และอาชีพในอนาคต”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *