2 Replies to “รีวิว หนังสือ Principles โดย Ray Dalio”

  1. รออ่านหนังสือเล่มใหม่อยู่นะครับ จะ 40
    ปีนี้ มองชีวิตที่ผ่านมาทำอะไรมาเยอะแยะแล้วก็สงสัยเกิดมาทำไม เงินก็มีแล้ว จากนี้จะไปไหนต่อ??? รู้สึกเคว้งคว้าง อยากได้ใครสักคนช่วยคิดช่วยชี้แนะ

    1. มีเงินแล้วก็ทำสิ่งที่รักครับ ทำโดยไม่ต้องเอาเงินมาเป็นตัวตั้งอย่างเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *